akciğer-kanseri

Akciğer Kanseri Nedir?

Kanserler genellikle ilk görüldükleri yere göre isimlendirilir. Patolojik incelemeye göre de küçük hücreli dışı veya küçük hücreli akciğer kanseri şeklinde sınıflandırılabilir. Akciğerlerin başlıca görevi, vücut hücrelerinin artık maddesi olan karbondioksiti vücuttan atmak ve yaşam için temel gereksinim olan oksijeni vücuda almaktır. Akciğerler bronş ya da hava yolu denen hava içeren yollardan ve alveollerden yani hava keselerinden, kan ve lenf sıvılarını taşıyan damarlardan  meydana gelir. Mikroskobik görüntülere bakarak temel iki tip akciğer kanseri olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi küçük hücreli bir tanesi küçük hücreli dışı akciğer kanseridir.

akciğer-kanseri-yazı

Akciğer Kanserinin Görülme Sıklığı Nedir?

Akciğer kanseri oldukça yaygındır ve erkeklerde tüm dünyada en çok öldürücü olan kanser cinsidir. Kalp damar hastalıklarından sonra ikinci sırada ölüm nedenidir. Amerika’ da 1980′ lerden beri kadınlarda ilk sırada ölümcül kanser cinsidir. Bu kadınlarda 1960 ve 70′ lerden sonra sigara içmenin artmasına bağlıdır. Amerika dışındaki gelişmiş ülkelerde de birinci ölüm sebebi olmaktadır. Tüm dünya ortalaması akciğer kanserinin erkeklerde birinci, kadınlarda meme kanserinden sonra ikinci sırada olduğunu göstermektedir. Dünya sağlık örgütü gelişmekte olan ülkelerde 300 bin kadının sigara nedeniyle hastalanıp kaybedildiğini ve bunun beşte birinin akciğer kanseri nedeniyle olduğunu rapor etmiştir. 2000 yılında dünyada 2 milyon yeni tespit edilmiş akciğer kanseri bildirilmektedir. Bunların yarıdan çoğu gelişmekte olan ülkelerdedir. Artış hızı bilhassa kadınlarda ön planda görülmektedir.  Tütünün sigara haline gelmesi ve tüketimin hızla artması sonucu 1950′ lerde akciğer kanserinin yaygınlaşmasına sebep olmuştur. Türkiye’ de resmi istatistiklere göre yılda yeni 25.000 akciğer kanseri teşhisi edilmektedir. Bu rakamın 40.000′ e kadar çıkabileceği düşünülmektedir. Bunun nedeni Türkiye’ de güvenilir sağlık rakamlarının olmayışıdır. akciğer kanseri olgularının büyük kısmı erkeklerde teşhis edilmektedir. Erkeklerde neredeyse 8 kat daha fazla görülmektedir. Fakat 80′ li yıllardan sonra Türkiye’ de kadınlarda sigara kullanımının artmasına bağlı olarak 10 yıl içinde akciğer kanseri görülme sıklığının artacağı tahmin edilmektedir. Sağlık Bakanlığı ülkemizde kanser sıklığını yüzbinde 32 olarak vermektedir. %26′ sı akciğer kanseri olgularıdır. Tüm kanserliler içerisinde %45 kanserli akciğer kanseridir. Coğrafi bölgelere göre Ege Bölgesi  %40 ile en çok , İç Anadolu Bölgesi %17 ile en az akciğer kanserinin görüldüğü yerdir.

Akciğer Kanserinin Nedenleri Nelerdir? 

Akciğer kanserlerinin en büyük sebebi %90 oranla sigaradır.Akciğer kanseri sigaranın içim zamanı, toplam içilen sigara miktarı ve içilen sigaranın türüne bağlıdır. Bir kadında sigara akciğer kanseri riskini içmeyene göre 1.5 kat ile 150 kat artırmaktadır. Aynı zamanda sigara içen kadınlar erkeklere göre 3 kat daha akciğer kanserine yakalanma oranına sahiptir. Pasif sigara içiciliği akciğer kanserinin en önemli nedenlerindendir. Pasif sigara içiciliği kanser riskini yaklaşık 1.3 kat artırmaktadır. Ailesel akciğer kanseri öyküsü, kanser riskini yükseltmektedir. Hiç sigara içmemiş ailesel faktörü olan kadınlarda risk yaklaşık 2.8 kat daha fazladır. Diğer taraftan ailede akciğer kanseri olmayan ve sigara içen kadın da bu akciğer kanserine yakalanma riski yaklaşık 11 veya 12 kat artmaktadır. Ailede akciğer kanseri tespit edilmiş ve hâlâ sigara içen kadınlarda bu risk 30 kat artmaktadır. Asbestos denilen erimeyen tozlarla çalışanlarda, yani izolasyon sanayi gibi bazı kimyasal maddelerle çalışılan iş alanlarında, önceden akciğerde hastalık atlatanlarda, solunum yollarında veya akciğerin kendisinde nedbe dokusu ortaya çıkan hastalarda akciğer kanseri görülme riski artmaktadır. Beslenme alışkanlıkları da akciğer kanseri riskini artırabilmektedir. Her türlü baca, egzoz hava kirliliği, evlerde kullanılan odun – kömür sobalarının dumanları da kanseri tetikler. Çevremizde var olan radon teması kanserin ortaya çıkışını tetiklemektedir. Küçük hücreli akciğer kanseri genellikle sigara içen veya içmiş olan kişilerde neredeyse %98 bağlantılı görülmektedir.

Akciğer Kanserinin Belirtileri ve Teşhisi 

Geçmeyen öksürük veya göğüs ağrısı, solunum sırasında hırıltı ve hışırtı duyulması, nefes darlığı, öksürükten kan gelmesi, kanlı balgam gelmesi, ses kısıklığı, boyunda ve yüzdeki şişlikler gibi belirtiler görüldüğünde hemen doktora gitmek gerekir. Bundan başka kanser dokusunun göğüs boşluğunda aşırı büyümesi sonucunda önemli organlara baskı yapabilir ve yutma güçlüğü, kalp yetmezliği gibi bulgulara sebep olur. Kanser hücreleri vücudun hemen her organa ve dokusuna yayılabilir. Beyin, karaciğer, kemik, böbrek üstü bezleri başta olmak üzere bulunduğu yere göre bulgular verebilir. Hatta göze bile yayılarak görme kayıplarına yol açabilir. Bundan başka kanser hücreleri salgıladıkları bazı maddelere bağlı olarak vücutta birçok metabolik ve hormonal sorunlar yapabilir. Bu hastalıktan kuşkulanıldığında bronkoskop denilen bir aletle bronşların içine bakılır. Bu teste de bronkoskopi denir. Bu test öncesi hastaya lokal uyuşturucu ilaçlar verilir. Böylece geçici bir süre boğazda nefes borusunda hissetmeme durumu ortaya çıkar. Bir miktar basınç hissi olabilse de ağrı hissedilmez. Daha sonra bronş duvarlarından hücreler alınır ve mikroskop altında kanser hücreleri olup olmadığı araştırılması sağlanır. Bu işleme biyopsi denir. Bronkoskop ile ulaşılması zor olanı akciğer bölgelerinden doku almak için dışarıdan bir iğne ile bu işlem gerçekleştirilir. Deride küçük bir kesi yapılır ve kaburgalar arasından iğne yerleştirilir. Patoloji doktorları mikroskop ile herhangi bir kanser hücresi olup olmadığını anlamak için alınan dokuları incelerler. Test öncesi hastanın acı duymaması için lokal etkili uyuşturucular kullanılmaktadır. Hastalıktan kurtulmak ve tedavi seçimi kanserin evresine ve hastanın cinsiyetine, genel sağlık durumuna bağlıdır. Küçük hücreli akciğer kanseri saplanır saptanmaz kanser hücrelerinin akciğerden diğer  vücut bölgelerine yayılıp yayılmadığını anlamak için ileri tetkikler yapılmalıdır. Buna evreleme işlemi denir. Doktorun tedavi planlaması için hastalığın evresini bilmesi gereklidir. Küçük hücreli akciğer kanserinde sınırlı hastalık, yaygın hastalık ve nüks evresi gibi evreler vardır. Sınırlı hastalık kanser sadece bir akciğerde veya yakınındaki lenf bezlerindedir. Vücutta mikroplarla savaşan hücreleri yapan ve depolayan lenf bezleridir. Yaygın hastalık kanser başladığı akciğerden göğüs boşluğundaki veya vücudun diğer bölgelerindeki başka dokulara ve organlara yayılmasıdır. Nüks evresi tedavi edilen kanserin tekrar ortaya çıkması nüksetmesi demektir. Akciğerlerde veya vücudun başka yerlerinde ortaya çıkmasıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir