antibiyotiğin zararları

Mevcut eski antibiyotiklere karşı direnç gelişmesi sebebiyle yeni nesil antibiyotiklerin etkililiği de düşük olabilmekte, güçlü yeni kuşak antibiyotiklerin geliştirilmesi ve kullanılması hastalık bakım maliyetlerini çok arttırabilmektedir. Yeni bir antibiyotiğin geliştirilmesi ve kullanıma sunulması yaklaşık 10 yıl süren bilimsel çalışmalarla mümkün olmaktadır. Ne var ki uygunsuz kullanımlar sonucunda uzun süreçler sonucu geliştirilen antibiyotikler kullanılmaz hale gelmektedir.

Hem hastalar hem de doktorlarda antibiyotik bilincinin geliştirilmesi gereklidir. Antibiyotik reçetelemek tüm hekimlere verilen bir yetki olmasına karşın toplumda ve hastanede karşılaşılan antibiyotik dirençli hastalıkların tedavisi için Enfeksiyon Hastalıkları uzman doktorları yetkindir. Acil servisler hayati durumlara (felç, trafik kazası, kalp krizi, vb.) müdahale etmek içindir. Kan, idrar, dışkı, akıntı kültürü gibi ileri mikrobiyolojik incelemeler acil servislere başvurulduğunda yapılamamaktadır. Bu nedenle Eskiden iyileşip taburcu olabileceğiniz bir enfeksiyondan ötürü uzun süre hastanede yatabilir hatta ölebilirsiniz.

antibiyotik

Dirençli bakteri nedeni ile hastanede izolasyon kurallarının uygulandığı özel bakım görürsünüz. Bu sosyal izolasyon hastanın psikolojisi etkileyebilir. Hastanede yatış maliyeti artar. Bilinç kaybının olmadığı tüm enfeksiyonlar poliklinik şartlarında ilgili uzman hekimler tarafından değerlendirilmeli, ileri tetkikler yapılarak gerekiyor ise antibiyotik reçetelenmelidir. Antibiyotikler bakterilerle oluşan enfeksiyonlara karşı etkilidir; virüslerle oluşan enfeksiyonlarda etkisi yoktur. Enfeksiyonları doğru bir şekilde tedavi edebilmek için virüsleri bakterilerden ayırmalıyız.

  • Eskiden iyileşip taburcu olabileceğiniz bir enfeksiyondan ötürü uzun süre hastanede yatabilir hatta ölebilirsiniz.
  • Dirençli bakteri nedeni ile hastanede izolasyon kurallarının uygulandığı özel bakım görürsünüz. Bu sosyal izolasyon hastanın psikolojisi etkileyebilir.
  • Hastanede yatış maliyeti artar. Dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisi daha kompleks ve pahalıdır.
  • Antibiyotik direnci sizi hasta etmeyebilir ancak çevrenizdekiler için bulaştırıcı bir kaynak görevi (taşıyıcı) görebilirsiniz.
  • Hastanede yatış süreniz artar.
  • Temas yolu ile bir hastadan diğer bir hastaya bulaşabileceğinden hastane salgınlarına yol açabilir.
  • İş gücü kaybı artar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir