baş-ağrısı

Baş Ağrısı Nedir?

Baş ağrısı denilince baş boyun bölgesinde hissedilen ağrılara akla gelir. Bu bölgedeki kaslar, damarlar, saçlı deri, eklem baş ağrısının nedenlerini oluşturur. Beynin kendi ağrı duyusu yoktur. Bu nedenle beyinden kaynaklı ağrı hissedilmez. Ancak beyin zarları gerilmeye hassastır ve beyinden kaynaklı baş ağrılarına neden olabilir. Baş ağrıları akut ve kronik olarak ikiye ayrılır. Akut olanlar geçici ve kısa süreli kronik olanlar, uzun vadeli süren baş ağrılarıdır. Her kişi hayatı boyunca bir kez olsun baş ağrısından yakınmaktadır. Baş ağrıları genellikle tehlikeli değildir geçicidir. Günlük yaşamı ve yaşam kalitesini bozar. Ancak çok az rastlanan bir kez olsun hissedilen baş ağrıları vardır. Bunlar hayati tehlike arz edebilir. Baş ağrıları için de tehlikeli olmayan ama yaşam kalitesini bozan migren ve gerilim baş ağrıları da vardır. Günlük yaşamı çok ciddi bir şekilde bozan sürekli ilaç kullanımına bağlı gelişen kronik baş ağrıları da mevcuttur.

baş-ağrısı-yazı

Baş Ağrısının Nedenleri Nedir?

Baş ağrısının nedenlerini ikiye ayırabiliriz. Beyin filmleri, emar ve tomografi ile tespit edilebilenler ve tespit edilemeyenler olarak. Tespit edilemeyenler en yaygın rastlanılan baş ağrılarıdır. Bu baş ağrıları temelinde beyinle ilişkili değildir. Başta ki kaslar, damarlar, saçlı deri ,baş – boyun bölgesi kaslarından kaynaklı baş ağrılarıdır. Bunların içinde en yaygın olanı, gerilim tipi baş ağrısıdır. Bu kaslardaki spazmı ve kaslardaki biyoelektrik baskı ve çene ekleminin çalışmasındaki bozukluklardan kaynaklanır. Migrende ise baş ve boyun bölgesindeki enfeksiyonlar, diş tedavileri gibi problemler yer alsa da vücuttaki bozukluklar da neden olabilmektedir. Örneğin bir sezaryen operasyonu bölgesindeki biyoelektriksel bozukluk, migrenin nedenini olabilmektedir. Yine trigeminal nevralji, küme baş ağrısı gibi tablolarda baş-boyun bölgesindeki, özellikle diş, çene kompleksindeki problemler ağrılara kaynaklık edebilmektedir. Bunlar genelde klasik nöroloji yaklaşımında nedeni bilinmeyen tedavi hastalıklar olarak tanımlanmaktadır. Ama nöral terapi yaklaşımı bilen bir nörolog bu hastalıklarda ağrının nedenini ortaya çıkarabilmektedir. En bilinen ve çok nadir rastlanılan beyin, emar ve tomografisi incelemeleri ile tespit edilen baş ağrısı nedenleri ise beyin tümörleri,  beyin kanamaları ve beyin enfeksiyonlarıdır.

Baş Ağrısı Çeşitleri Nelerdir?

Baş ağrısı çeşitleri içerisinde en bilineni migrendir. En sık rastlanılanı gerilim baş ağrısıdır. En tehlikelisi ve en şiddetlisi ise küme baş ağrısıdır. İntiharı bile düşündürür ve intihar eden hastalarda vardır. Trigeminal nevralji bazen ondan geri kalmayan ağrılar yaşatır. Yine tek taraflı, şakakta çok şiddetli ağrı çok az olsa da temporal arterit de görünebilir. Baş ağrısında en tehlikelisi ve yaşamı kaybettiren beyin anevrizmalarındaki kanamalardır. Sinsi, yavaş ilerleyen, baş ağrısı ön planda olmayan, sürekli baş ağrısı yapan, beyin tümörleri de vardır. Bu grupta tehlikeli bir gruptur. Hayati tehlikesi olmayan ama hayattan bezdiren günlük süren baş ağrılarıdır. Çünkü günlük süren baş ağrıları sürekli ilaç kullanımına bağlı olarak gelişir ve hasta ilaç alsa da olmasa da baş ağrısı yaşar ve ilaca bağımlı hale gelir. Nezle olduğumuzda oluşan baş ağrıları gibi hayatımız boyunca nadir rastlanılan bas ağrıları da vardır. Bunlar önemsiz dediğimiz gruptaki baş ağrılarıdır.

Kronik Ve Sürekli Baş Ağrısı Nedir?

Kronik baş ağrısı veya sürekli baş ağrısı toplumumuzda azımsanmayacak derecede çok görülen baş ağrılarındandır. Bir ay içinde ağrılı günlerinizin sayısı ağrısız günlerinizin sayısından fazlaysa kronik baş ağrısı veya sürekli baş ağrısı hastasısınız demektir. Sürekli baş ağrısı çekenlerin büyük çoğunluğunu, süreğen günlük baş ağrısı dediğimiz tanıyı alan hastalar oluşturmaktadır. Bu hastaların temel özelliği genç yaşlarında migrenli olup zaman içinde migren atakları arttıkça ağrı kesici kullanımı veya migrene özel ilaç kullanımında artan ve ilerleyen orta yaşlara geldiğinde sürekli baş ağrısı çeken ve sürekli ilaç bağımlılığı geliştirmiş, ilaç kullanan hastalardır. Gerilim baş ağrılarının bir kısmı da kronik baş ağrısı veya sürekli baş ağrısı grubuna girmektedir. Bu hastalardaki temel özellik baş ağrısı sürekli ancak günlük yaşam kalitesini bozmakla beraber günlük yaşam aktivitelerini engelleyecek düzeyde değildir. Bu hastaların çoğunluğunda boyun ve ense bölgesinde de ağrılar mevcuttur. Gerilim baş ağrıları içerisine girebilen veya sadece baş ağrısı şeklinde seyredebilen çene eklemi bozukluğundan kaynaklı baş ağrıları da vardır. Çene eklemi problemleri olan hastaların bazılarında sürekli baş ağrıları ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca sürekli baş ağrısı çeken beyin tümörü, beyin enfeksiyonundan kaynaklı ciddi durumlar da sürekli baş ağrısına neden olabilir. Ancak bu baş ağrılarının özelliği yıllar öncesine dayanmaz. Son aylar ve haftalar içerisinde yeni gelişmiş baş ağrılarıdır. Bu şekilde diğer baş ağrılarından ayırt edilebilinir.

Baş Ağrısı Tedavisi

Baş ağrısı tedavisi denilince akla ağrı kesiciler gelir. Fakat baş ağrılarında ağrı kesiciler etkili olmaktadır. Ağrın o an hissedilmesini azaltmaktadır. Tedavi edici bir özelliği yoktur. Baş ağrısı yapan neden devam ettiği sürece, ağrı tekrarlamaktadır. Hatta çok yoğun ilaç kullanımında günlük süren baş ağrısı dediğimiz ilaç kullanımına bağlı baş ağrılarını da ortaya çıkarabilmektedir. Bu durumlarda ağrı kesici ilaçların kullanılmasının kesilmesi gerekmektedir. En çok baş ağrısı sebeplerden biri olan migren tedavisinde ağrıya kaynaklık yapan bozucu alan araştırılmalıdır.Gerilim baş ağrılarının tedavisinde, boyun ve baş bölgesi kaslarını etkileyen problemler ortaya çıkarılmalı özellikle çene eklemi çalışmasıyla ilgili problemler tedavi edilmelidir. Küme baş ağrısı ve trigeminal nevralji de sorunlar bulunup tedavi edilebilir. Baş ağrılarında çok az neden olan yapısal bozukluklar da muayene de ve görüntülemeler de tespit edilebilen tümör, enfeksiyon, damar bozuklukları, beyin kanamaları gibi durumlarda ise ilgili uzmanlar, cerrahlar ve nörologlar ile ilaç ve cerrahi müdahale tedavisi yapılmalıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir