kan-tahlili

Herhangi bir rahatsızlıktan dolayı muayene olduktan sonra, tanıya yardımcı olması için doktorunuz, kan tahlili yapılmasını isteyebilir. Hastadan alınan kanın içindeki maddelerin bir tıbbi tahlil laboratuvarında, miktar veya oranlarının ölçülmesi işlemi“kan tahlili”, “kan analizi” veya “kan tetkiki” olarak adlandırılır.

Kan tahlilleri niçin yapılır?

Kan tahlili yaptırmanın amacı, doktorun hasta hakkında düşündüğü tanıyı doğrulamaktır. Doktor, kan tahlillerini tek başına değil, yapmış olduğu fiziki muayene bulguları, görüntüleme teknikleri, idrar tahlilleri gibi farklı parametreler ile beraber değerlendirir. Kan tahlili sonuçları, yaşa göre farklı değerlendirildiği gibi, cinsiyete, kanın alınış saatine ve hatta mevsimlere göre de farklılık gösterebilir. Kan tahlili muayene edilen kişinin o anki durumu hakkında bilgi verebileceği gibi, sağlıklı bir kişinin ilerideki yaşantısında karşılaşabileceği sağlık sorunları hakkında da fikir verebilir. Böylece problem ile ilgili önceden önlemler alınabilir. Hasta görülmeden, muayene edilmeden sadece kan tahlili sonuçlarına göre tanı, teşhis ve tedavi için kesin karar verilemez.

Doktor kan tahlillerini neye göre ister?

Doktorunuz sizi muayene ettikten sonra, muayene bulguları ile ilişkili, tanıya yardımcı olabilecek testlerin yapılmasını ister. Bu testlere örnek verecek olursak:

  • Karaciğer rahatsızlıklarında; karaciğer fonksiyon testleri, ve hepatit tahlilleri,
  • Böbrek rahatsızlıklarında; üre, kreatinin,
  • Kansere yönelik bulgularda; tümör belirteçlerinden CEA, CA-19.9, CA-15.3, CA-125, AFP, PSA,
  • Kansızlık veya bir enfeksiyon varlığında; kan sayımı (hemogram),
  • Pıhtılaşma sorunlarında; pıhtılaşma testleri (ptz=protrombin zamanı, aptz, fibrinojen),
  • Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde T3, T4, TSH,
  • Prostat büyümesinde PSA,
  • Demir eksikliği anemisinde ferritin,
  • Sarılıkta bilirubinler, hepatit testleri, istenebilir.

kan-tupu

Kan tahlili istendiğinde neden farklı birçok tüpe kan alınır?

Genel anlamda halk arasında kan tahlili olarak bilinen testler çok çeşitlidir. Kan tahlilinin içinde doktorunuzun şüphelendiği tanılara uygun birden fazla test olabilir. Örneğin genel biyokimya tahlilinin içinde, kan şekeri, üre, kolesterol, trigliserit, karaciğer fonksiyon testleri gibi her biri farklı hastalıklar hakkında bilgi veren, ve farklı yöntemlerle yapılan çeşitli testler bulunmaktadır. Örneğin kan sayımı (hemogram) tahlili ile, akyuvarlar, alyuvarlar, trombositler, hemoglobin, hematokrit gibi alt parametreler de bulunmaktadır. Bu yüzden farklı grup testler için farklı tüplere kan alınarak değişik yöntem ve cihazlarla ölçüm yapılır.

Kaynak: http://www.hayatisaglik.com/

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir